SpinChem Insights

SpinChem shares 40 million SEK in research project

The Umeå company Spinchem shares about 40 million SEK in an international research project funded by the European Union. ”This is good timing for SpinChem since our strategy is to create new...

Umeåföretaget Spinchem med och delar på 40 miljoner

Umeåföretaget Spinchem är med och delar på närmare 40 miljoner kronor i ett internationellt forskningsprojekt.– Det här är något som ligger helt rätt i tiden. Vi ska vara med och skapa nya...